Już za 7 miesięcy dzieci sześcioletnie z naszego przedszkola rozpoczną naukę w szkole podstawowej.

Przygotowując się do pójścia do szkoły, mieliśmy okazję wziąć udział w lekcji muzyki prowadzonej przez nauczyciela ze szkoły. Czas na zajęciach szybko nam minął i teraz wiemy, że szkoła to całkiem miłe miejsce.

Pierwsze kroki w szkole – Grupa Czerwona
Tagged on: