W tym tygodniu rozmawiamy o wczesnych kwiatach chronionych (przebiśnieg, krokus, zawilec). Dzisiaj słuchaliśmy wiersza pt. “Przybycie wiosny” B. Formy oraz wykonaliśmy prace plastyczną z kolorowej bibułki.

Zajęcia przeprowadziła studentka UwB w ramach śródrocznej praktyki.

Wiosna tuż tuż – Grupa Zielona
Tagged on: