Wycieczka dzieci z Grupy Czerwonej była kontynuacją rozbudzania zainteresowań książką. Dla nas nie była to pierwsza wizyta w bibliotece, ale była to pierwsza wizyta w bibliotece uniwersyteckiej. Dzieci z wielką radością zostały powitane przez panie bibliotekarki, mamy wychowanków z naszego przedszkola, mamę Zosi i Paulinki, które chętnie pokazały bogatą część księgozbioru uniwersyteckiego. Z zainteresowaniem słuchały o historii naszego miasta. Miały okazję zobaczyć “białego kruka” starodruku pisanego w języku łacińskim, a także obejrzeć stare plany Białegostoku i Grodna. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki i zostały zaproszone na kolejna wizytę, tym razem na lekcję o Unii Europejskiej.

Mamie Zosi serdecznie dziękujemy za zorganizowanie spotkania.

Wycieczka do Biblioteki – Grupa Czerwona
Tagged on: