Dyrektor przedszkola informuje, że od dnia 23 kwietnia 2019 r. wyraziły gotowość przystąpienia do pracy 2 nauczycielki (pomimo trwającej akcji strajkowej), co nadal skutkuje ograniczoną opieką nad dzieckiem ze strony kadry pedagogicznej przedszkola.

Dyrektor prosi rodziców o rozważnie sytuacji, czy jeszcze są w stanie zapewnić opiekę swemu dziecku, czy musza skorzystać z opieki przedszkola.

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie zostanie wydany następny komunikat na stronie internetowej przedszkola.

Proszę o śledzenie informacji.

Dyrektor przedszkola Krystyna Ciechan-Doroszkiewicz

Strajk – Informacje #1
Tagged on: