Rozpoczęliśmy tydzień pt. “Majowa łąka”. Utrwalamy i systematyzujemy wiedzę na temat tego środowiska naturalnego.

Dzieci poznają ekosystem łąki jej rośliny, mieszkańców. Uczymy się – bawimy się. Przedszkolaki uczą się wykonywać ćwiczenia według instrukcji słownej, układają zdania z rozsypanki wyrazowej oraz wyrazy z rozsypanki literowej, rozwijają logiczne myślenie, czytają samodzielnie proste wyrazy i przeliczają w zakresie 10.

Pracujemy nad rozwijaniem sympatii oraz zgodnej zabawy i współpracy z rówieśnikami podczas zabaw i zajęć.

Dziś poznały  symetrię i wykorzystały ją w pracy plastycznej “Motyl”.  Ćwiczyliśmy poprawną wymowę i rytmizowaliśmy tekst.

Koncentrujemy uwagę na wykonywanych działaniach zwłaszcza podczas ćwiczeń grafomotorycznych i pracy z książeczką, także przy uważnym słuchaniu literatury dziecięcej. Również bawimy się w układanie rysunków do wiersza. 

Majowa łąka – Grupa Pomarańczowa
Tagged on: