Na dzisiejszych zajęciach z sześciolatkami tworzyłam warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój i zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Wzmacniałam poczucie wartości oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupowych i zespołowych zajęciach.

Dzieci podczas zabawy z wykorzystaniem wiersza H. Bechlerowej “Malowany Wóz” zagospodarowywały określoną przestrzeń nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom. Przedszkolaki przeliczały elementy zbiorów w czasie zabawy, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi, utrwalały cyfry od 0 do 10, wykonywały dodawanie i odejmowanie, przeliczały obiekty, odróżniały liczenie błędne od poprawnego. Układały własne zadania i ilustrowały działania za pomocą liczmanów. A przede wszystkim doskonaliły umiejętność współpracy.

Malowany wóz – Grupa Pomarańzowa
Tagged on: