Dzieci w Grupie Niebieskiej twórczo spędzają czas. Z własnej inicjatywy zbudowały z kasztanów drogi. Zagospodarowały cała przestrzeń, rysując różne elementy drogi. Wykorzystały też rolki po papierze toaletowym do budowy domów. Rozwijały umiejętność współpracy w grupie, kształtowały szacunek do pracy kolegów, rozwijały kreatywność i pomysłowość. 

Kasztanowa droga – Grupa Niebieska
Tagged on: