Dzieci udały się w dniu dzisiejszym na Białostocki Cmentarz Wojskowy.

Jest to miejsce szczególne, obok siebie leżą polegli z wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej i późniejszych bratobójczych walk lat 40 i 50. Swój wieczny spoczynek znaleźli tu zarówno Polacy, jak i Rosjanie.

Wszystkim im winniśmy szacunek, bo śmierć żołnierska jest zawsze taka sama a ból rodzin jednakowy.

 

Pamiętamy o bohaterach – Grupa Niebieska
Tagged on: