Na zajęciu rozmawialiśmy o tym – gdzie kto mieszka, niektórzy znają już nie tylko nazwę osiedla, ale także ulicy, a nawet nr domu – informacje bardzo pożyteczne w pewnych okolicznościach… Dziś jednak o domach i mieszkaniach, bo to ważna rzecz w życiu każdej rodziny. Liczyliśmy także drzwi, okna i sale w naszym przedszkolu. Podsumowaniem było samodzielne komponowanie ilustracji domu – właściwe rozmieszczenie jego elementów, uważne słuchanie poleceń Pani i korzystanie z instrukcji obrazkowej.

Domki bywają różne – Grupa Pomarańczowa
Tagged on: