Dzieci rozwijają sprawność manualną poprzez działania motoryki małej. Doskonalą umiejętności rozpoznawania nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi – są wdrażane do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi. Podczas zabawy plastycznej “Artysta rzeźbiarz” – aktywnie i w sposób plastyczny wykonały rzeźbę własnego pomysłu.

Jak powstają obrazy i rzeźby – Grupa Czerwona
Tagged on:         
Skip to content