Jak możemy przeczytać na stronach rządowych…

19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dopuszczamy także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.

  • Żłobki i przedszkola – czynne od 19 kwietnia dla wszystkich dzieci.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

Od 19 kwietnia otwarte zostają żłobki i przedszkola – ZAPRASZAMY!
Skip to content