GRUPA NIEBIESKA – Planowane działania edukacyjne 22.06-26.06

Zachęcam do kontynuowania dobrych praktyk edukacyjnych. Dlaczego Balon Blum? Ro­dzic w cza­sie wol­nym może za­jąć dziec­ko. To tak­że do­bry spo­sób na nu­dę, można go wy­ko­rzy­stać, np. pod­czas jaz­dy sa­mo­cho­dem. Por­tal Ba­lon Blum jest war­to­ścio­wy, bo edu­ka­cyj­ny. Do­bry dla ro­dzi­ca, któ­ry wspo­ma­ga dziec­ko w roz­wo­ju, chce

GRUPA NIEBIESKA – Planowane działania edukacyjne 25.05-29.05

Temat tygodnia “Moja rodzina” Poniedziałek 25.05. Obejrzyj prezentację dotyczącą rodziny “Moja rodzina – prezentacja dla przedszkolaka”. Wykonaj polecenia i zadania w niej zaprezentowane. Dzięki temu poukładasz wiadomości o rodzinie, poćwiczysz pamięć i spostrzegawczość, a także wykonasz pracę plastyczną.   Wtorek 26.05. “Laurka dla mamy” –

GRUPA NIEBIESKA – Planowane działania edukacyjne 11.05-15.05

Temat tygodnia: Eksperymentujemy. W tym tygodniu zachęcamy do wykonania kilku eksperymentów pod okiem rodziców. Filmy zostały udostępnione przez wydawnictwo Nowa Era. Prosimy o skopiowanie linku i wklejenie w wyszukiwarkę,  prześledzenie  przebiegu  eksperymentu, przygotowanie  potrzebnych  przedmiotów i eksperymentowanie do woli. Dobrej zabawy! Poniedziałek 11.05. “Ocean w 

W pracowni rzeźbiarza – Grupa Niebieska

W pracowni rzeźbiarza – Grupa Niebieska

Przedszkolaki z Grupy Niebieskiej uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Dzieci poznały postać białostockiego artysty, obejrzały jego rzeźby oraz obrazy. Dowiedziały się, z jakich materiałów mogą powstawać rzeźby i jakich narzędzi używano do ich powstania. Uczestnicy zajęć doświadczyli kunsztu rzeźbiarskiego, lepiąc w