GRUPA ZIELONA – Planowane działania edukacyjne 22.06-26.06

Temat tygodnia “Lato”   Poniedziałek 22.06. Zabawa “Policz i narysuj” – rozpoznawanie liczebników głównych. Poproś o wycięcie kartoników, na których będą zapisane cyfry od jeden do dziesięciu. Twoim zadaniem będzie narysować, tyle elementów ile wskazuje liczba. “Szukamy lata” – na spacerze szukamy zmian zachodzących w

GRUPA NIEBIESKA – Planowane działania edukacyjne 22.06-26.06

Zachęcam do kontynuowania dobrych praktyk edukacyjnych. Dlaczego Balon Blum? Ro­dzic w cza­sie wol­nym może za­jąć dziec­ko. To tak­że do­bry spo­sób na nu­dę, można go wy­ko­rzy­stać, np. pod­czas jaz­dy sa­mo­cho­dem. Por­tal Ba­lon Blum jest war­to­ścio­wy, bo edu­ka­cyj­ny. Do­bry dla ro­dzi­ca, któ­ry wspo­ma­ga dziec­ko w roz­wo­ju, chce

GRUPA FIOLETOWA – Planowane działania edukacyjne 15.06-19.06

Tematyka: Wakacyjne podróże   Poniedziałek 15.06. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Wakacje. Recytujemy zagadkę i prosimy dzieci o podanie rozwiązania. Morze, góry lub jeziora. Pociąg wjeżdża już na stację. Lato wreszcie się zaczęło. Czas rozpocząć więc… (wakacje) Zorganizowanie kącika tematycznego Pojazdy wokół nas. Pojazdy (zabawki). Organizujemy

Skip to content