GRUPA ZIELONA – Planowane działania edukacyjne 22.06-26.06

Temat tygodnia “Lato”   Poniedziałek 22.06. Zabawa “Policz i narysuj” – rozpoznawanie liczebników głównych. Poproś o wycięcie kartoników, na których będą zapisane cyfry od jeden do dziesięciu. Twoim zadaniem będzie narysować, tyle elementów ile wskazuje liczba. “Szukamy lata” – na spacerze szukamy zmian zachodzących w

GRUPA NIEBIESKA – Planowane działania edukacyjne 22.06-26.06

Zachęcam do kontynuowania dobrych praktyk edukacyjnych. Dlaczego Balon Blum? Ro­dzic w cza­sie wol­nym może za­jąć dziec­ko. To tak­że do­bry spo­sób na nu­dę, można go wy­ko­rzy­stać, np. pod­czas jaz­dy sa­mo­cho­dem. Por­tal Ba­lon Blum jest war­to­ścio­wy, bo edu­ka­cyj­ny. Do­bry dla ro­dzi­ca, któ­ry wspo­ma­ga dziec­ko w roz­wo­ju, chce

GRUPA FIOLETOWA – Planowane działania edukacyjne 15.06-19.06

Tematyka: Wakacyjne podróże   Poniedziałek 15.06. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Wakacje. Recytujemy zagadkę i prosimy dzieci o podanie rozwiązania. Morze, góry lub jeziora. Pociąg wjeżdża już na stację. Lato wreszcie się zaczęło. Czas rozpocząć więc… (wakacje) Zorganizowanie kącika tematycznego Pojazdy wokół nas. Pojazdy (zabawki). Organizujemy