Umiejętności społeczne – lepszy start w przedszkolu

Umiejętności społeczne – lepszy start w przedszkolu

Wielu rodziców przyszłych przedszkolaków zastanawia się, czy ich pociecha poradzi sobie w nowym, zupełnie dla nich obcym miejscu, jakim jest przedszkole. Jakie umiejętności powinno posiadać nasze dziecko, aby łatwiej przeszło przez przedszkolne progi? Do września jeszcze daleko, jednak już teraz rodzice, zapisując dziecko do przedszkola,

Zakończyła się rekrutacja do białostockich przedszkoli – Obiektyw TVP

Zakończyła się rekrutacja do białostockich przedszkoli – Obiektyw TVP

W związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, w tym roku miejsc dla przedszkolaków w publicznych placówkach było rekordowo mało. Niektóre przedszkola prowadziły rekrutację dla kilkorga dzieci, były też takie, które ze względu na brak wolnych miejsc, nie prowadziły jej wcale. Od kilku miesięcy białostoccy

Jak wspierać dziecko w rozwoju samodzielności

Jak wspierać dziecko w rozwoju samodzielności

“Zostaw, bo wylejesz”, “nie dotykaj, bo stłuczesz”, “daj, ja to zrobię lepiej/szybciej/dokładniej” – stale słyszy przedszkolak. Czy ciągle pomagając dzieciom lub wyręczając je w różnych sprawach, spowodujemy, że staną się samodzielne? Niestety nie! Kierując do dzieci wyżej przytoczone albo podobne komunikaty, nie pozwalamy im się uczyć,

Słów kilka o zabawie i zabawkach u młodszych przedszkolaków

Słów kilka o zabawie i zabawkach u młodszych przedszkolaków

Dzieciom nie jest obojętne to, czym i w co się bawią.  Potrzeby dziecięcego charakterystyczne dla danego etapu rozwoju umysłowego dziecka sprawiają, że  podejmuje ono taką zabawę, która pozwala mu zgromadzić  możliwie dużo doświadczeń przydatnych do tego, co aktualnie kształtuje się w jego umyśle; bawiąc się

Lubię obserwować i eksperymentować

Lubię obserwować i eksperymentować

W procesie uczenia się dziecka istotna jest umiejętność obserwowania. Obserwować to nie tylko widzieć, spostrzegać, ale zbierać informacje i wyciągać wnioski. Obserwacja wymaga bacznego przyglądania się przedmiotom, zjawiskom, bywa wzbogacana badaniem. Wymaga zaangażowania wszystkich zmysłów. Słyszymy dźwięki i rozpoznajemy ich źródło. Dotykamy przdmiotu, aby się