Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Drogi Rodzicu, pamiętaj o oświadczeniach, które należy złożyć wraz z wnioskiem.

Oświadczenie – dziecko którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga ono zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego

Oświadczenie dotyczy: Kryteria samorządowe – pkt 8.
(patrz “Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” strona 4)

Oświadczenie – dziecko będzie uczęszczać do oddziału z białoruskim językiem nauczania

Oświadczenie dotyczy: Kryteria samorządowe – pkt 9.
(Kryteria indywidualne wyłącznie PS 14)

Oświadczenie – dziecko u którego stwierdzono alergie pokarmową

Oświadczenie dotyczy: Kryteria samorządowe – pkt 9.
(Kryteria indywidualne wyłącznie PS 36)

Oświadczenie – dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację w przedszkolu

Oświadczenie dotyczy: Kryteria samorządowe – pkt 10.
(patrz “Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” strona 4)

Oświadczenie – co najmniej dwoje dzieci z jednej rodziny zgłaszanych po raz pierwszy do przedszkola

Oświadczenie dotyczy: Kryteria samorządowe – pkt 11.
(patrz “Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” strona 4)

Oświadczenie – dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci

Oświadczenie dotyczy: Kryteria samorządowe – pkt 12.
(patrz “Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” strona 4)

Oświadczenie – dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny

Oświadczenie dotyczy: Kryteria samorządowe – pkt 13.
(patrz “Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” strona 4)

Oświadczenie – dziecko wychowywane samotnie przez rodzica

Oświadczenie dotyczy: Kryteria ustawowe – pkt 6.
(patrz “Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” strona 3)

Oświadczenie – dziecko z rodziny wielodzietnej

Oświadczenie dotyczy: Kryteria ustawowe – pkt 1.
(patrz “Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” strona 3)

Potwierdzenie  woli zapisania dziecka do przedszkola

Karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej 

(wersja 2)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Skip to content