Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca do 9 marca
w godzinach pracy przedszkola
od 1 czerwca do 6 czerwca

w godzinach pracy przedszkola

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do 23 marca do godz. 12.00 do 19 czerwca do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca o godz. 15.00 21 czerwca o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy do 5 kwietnia.
w godzinach pracy przedszkola
do 22 czerwca
w godzinach pracy przedszkola
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 kwietnia do godz. 15.00 25 czerwca do godz. 15.00