Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

/kliknij na zdjęcie aby pobrać/

Oświadczenie – dziecka obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu

 

/kliknij na zdjęcie aby pobrać/

Oświadczenie – dziecko będzie uczęszczać do oddziału z białoruskim językiem nauczania

Kryteria indywidualne wyłącznie Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku

 

/kliknij na zdjęcie aby pobrać/

Oświadczenie – dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w roku szkolnym 2017/2018

 

/kliknij na zdjęcie aby pobrać/

Oświadczenie – dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci

 

/kliknij na zdjęcie aby pobrać/

Oświadczenie – dziecko wychowywane samotnie przez rodzica

 

/kliknij na zdjęcie aby pobrać/

Oświadczenie – dziecko z rodziny wielodzietnej

 

/kliknij na zdjęcie aby pobrać/