TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK 2019/2020

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 lutego 2019 r.
do 6 marca 2019 r.
w godzinach pracy przedszkola

od 1 czerwca 2019 r.
do 7 czerwca 2019 r.
w godzinach pracy przedszkola

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 21 marca 2019 r.
do godz. 12.00
do 21 czerwca 2019 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola 26 marca 2019 r.
o godz. 15.00
25 czerwca 2019 r.
o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do 29 marca 2019 r.
w godzinach pracy przedszkola
do 27 czerwca 2019 r.
w godzinach pracy przedszkola
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 1 kwietnia 2019 r. 28 czerwca 2019 r.