TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK 2020/2021

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 marca 2020 r.
do 25 marca 2020 r.
do godz. 15.00

od 1 czerwca 2020 r.
do 8 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10 kwietnia 2020 r.
do godz. 12.00
do 22 czerwca 2020 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola 22 kwietnia 2020 r.
do godz. 15.00
25 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do 28 kwietnia 2020 r.
do godz. 15.00
do 29 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 4 maja 2020 r.
do godz. 15.00
30 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00