TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK 2021/2022

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 lutego 2021 r.
do 5 marca 2021 r.
do godz. 15.00

od 31 maja 2021 r.
do 7 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 19 marca 2021 r.
do godz. 12.00
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24 marca 2021 r.
do godz. 15.00
24 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia) do 29 marca 2021 r.
do godz. 15.00
do 28 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30 marca 2021 r.
do godz. 15.00

29 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
Skip to content