Harmonogram rekrutacji

4 marca rozpoczyna się rekrutacja do placówek edukacyjnych w Białymstoku. Od tego dnia rodzice mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole do którego dziecko już uczęszcza.

Poniżej można sprawdzić kiedy i co trzeba zrobić, aby zgłosić dziecko do wybranej placówki oświatowej na terenie Białegostoku. Rekrutacja ma charakter elektroniczny i można jej dokonać poprzez naszą stronę w zakładce edukacja.

Cały proces rekrutacji rozpocznie się od uruchomienia informatorów o placówkach. Najwcześniej, bo już 11 marca, ruszy informator o przedszkolach (www.bialystok.formico.pl). 12 marca uruchomiony będzie informator o szkołach podstawowych (www.bialystok.elemento.pl).

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Od 04.03 do 10.03 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole.

Od 11.03 do 31.03:

  • uruchomienie w systemie informatycznym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz możliwości wypełniania wniosku w systemie : www.bialystok.formico.pl

16.04 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 17.04 do 25.04 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

28.04 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Czerwiec – postępowanie uzupełniające.

Więcej informacji: tutaj.

Szkoły podstawowe

Od 12.03 do 10.04:

  • składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami,
  • uruchomienie w systemie informatycznym oferty szkół podstawowych oraz uruchomienie możliwości wypełniania wniosków/zgłoszeń w systemie www.bialystok.elemento.pl

24.04 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25.04 do 29.04 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

30.04 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Czerwiec – Postępowanie uzupełniające.

Rodzice są proszeni o terminowe składanie wniosków do szkół – to bardzo istotne ze względów organizacyjnych, jeśli chcą aby dzieci uczyły się w oddziałach o odpowiedniej liczebności

Więcej informacji: tutaj.

Skip to content