„Na wiele potrzebnych rzeczy możemy poczekać.
Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się
jego kości, tworzy krew, rozwija umysł.
Nie możemy powiedzieć – JUTRO,
jego imię brzmi – DZISIAJ.”

Gabriela Mistral,
laureatka Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury

W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą. W atmosferze akceptacji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia siebie i innych. Przedszkole wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego. Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.


Skip to content