RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
7:30 – 12:30

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, poranne ćwiczenia.

8:15 – 8:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:30 – 10:30 Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, w tym zajęcia z języka angielskiego oraz rytmika.

10:30 – 11:00 Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11:00 – 11:15 Czynności porządkowe. Mycie rąk, przygotowanie do II śniadania.

11:15 – 11:45 II Śniadanie

11:45 – 13:15 Odpoczynek, kwadrans na bajkę – grupy młodsze, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy: podejmowane z inicjatywy dzieci, w kącikach zainteresowań, tematyczne, w terenie – grupy starsze.

13:15 – 13:30 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13:30 – 14:00 Obiad

14:00 – 16:30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, zajęcia w kółkach zainteresowań, udział w zajęciach dodatkowych tj. piłka nożna, Zumba, robotyka/programowanie, przedszkoliada.

16:30 – 17:30 Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content