RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6:30–8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, poranne ćwiczenia.

8:00–8:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30–9:00 Śniadanie

9:00–9:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9:30–10:45 Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, w tym zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia umuzykalniające – grupy młodsze .

10:45–11:15 Zabawy, spacer w pobliżu przedszkola, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne na placu przedszkolnym.

11:15–11:30 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30–12:15 Obiad

12:15–13:45 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę – grupy młodsze, zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia umuzykalniające – grupy starsze, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy: podejmowane z inicjatywy dzieci, w kącikach zainteresowań, tematyczne, w terenie –grupy starsze.

13:45–14:15 Czynności porządkowe, mycie rąk.

14:15–14:30 Podwieczorek

14:30–16:30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, zajęcia w kółkach zainteresowań , omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16:30–17:30 Rozchodzenie się dzieci.

REALIZACJA
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
7.30-12.30