SZANOWNI RODZICE

Miło nam poinformować, iż w nowym roku szkolnym została wybrana Rada Rodziców. W skład rady weszli przedstawiciele wszystkich oddziałów przedszkolnych. Decyzje dotyczące wysokości dobrowolnych wpłat rodzicielskich na fundusz Rady Rodziców oraz ich przeznaczenia są ustalane i podejmowane wspólnie, przy udziale przedstawicieli Przedszkola.

Na ile to jest możliwe, staramy się też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zarówno Dyrekcji i kadry pedagogicznej przedszkola, jak również Rodziców przedszkolaków.

Na zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się 18 października 2017 r. zostały ustalone składki na fundusz w roku szkolnym 2017/2018 w wysokości:

100 zł – pierwsze dziecko
80 zł – drugie dziecko
60 zł –trzecie i kolejne dziecko

Pierwszy termin zbierania funduszy został ustalony na

8 listopada 2017 r.
w godzinach 6:30 – 9:30 i 14:30 – 16:30

kolejny:

10 listopada 2017 r.
w godzinach 6:30-9:30 i 14:30 – 16:30

 

Zebrane środki zostaną w całości przeznaczane na potrzeby dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, w tym paczki świąteczne, dofinansowania kółek zainteresowań, wycieczek, organizację atrakcji na Festynie Rodzinnym, prezenty na zakończenie roku szkolnego i inne.

Wszystkie zadania związane z organizacją i realizacją działań Rady Rodziców jako członkowie podejmujemy charytatywnie, poświęcając na to własny czas wolny. Jesteśmy otwarci na współpracę jak i  również na propozycje i sugestie odnośnie zagospodarowania funduszy.

Skip to content