W związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2012 roku Systemu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu, prosimy o odbiór karty zbliżeniowej (Karta Dziecka), w pokoju referenta.

  • Decyzją rodzica/prawnego opiekuna jest, czy karta pozostanie w szatni w szafce dziecka, czy zabierze ją ze sobą.
  • Odpowiedzialność za kartę ponosi rodzic/prawny opiekun.
  • Bez względu na to, kto będzie odbierał dziecko, musi być zarejestrowana godzina przyjścia i wyjścia dziecka.

W przypadku chęci posiadania kolejnej karty, prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli poszczególnych grup.

Skip to content