Wyprawka szkolna – rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.

Wyprawka  szkolna – rządowy  program  pomocy  uczniom  w 2015 r.

Uprzejmie  informuję,  że  dnia 23 czerwca  2015r. Rada Ministrów przyjęła  uchwałę w sprawie rządowego  programu  pomocy  uczniom  w 2015 r.  –  „Wyprawka  szkolna”  i  rozporządzenie w sprawie  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy  finansowej  uczniom  na  zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Szczegółowe  informacje  o  programie  „Wyprawka  szkolna” 

Skip to content