OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich oddziałów przedszkolnych. Decyzje dotyczące wysokości dobrowolnych wpłat rodzicielskich na fundusz Rady Rodziców oraz ich przeznaczenia są ustalane i podejmowane wspólnie, przy udziale przedstawicieli Przedszkola. Na ile to jest możliwe, staramy się też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zarówno Dyrekcji i

Skip to content