Eksperymenty – bawimy się kolorami – Grupa Niebieska

Eksperymenty – bawimy się kolorami – Grupa Niebieska

Celem zabaw w Grupie Niebieskiej było zapoznanie z kolorami podstawowymi, pochodnymi, zimnymi i ciepłymi i kontrastowymi. Tworzyłam dzieciom warunki do doświadczalnego odkrywania otaczającego świata. Rozbudzałam ciekawość przedszkolaków oraz uczyłam ich prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z prowadzonych doświadczeń i eksperymentów.

Rytmika dla dzieci (zabawy rytmiczno-ruchowe) – starszaki

Rytmika dla dzieci (zabawy rytmiczno-ruchowe) – starszaki

Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań. Rytmika

Skip to content