Dnia 29 października od godz. 9:30 odbędą się zajęcia ze Strażą Ochrony Kolei.

Autorski program edukacyjny zainicjowany przez Urząd Transportu Kolejowego w 2013 roku skierowany do dzieci i młodzieży. Na potrzeby zajęć edukacyjnych zostały opracowane trzy scenariusze zajęć dla każdej z grup wiekowych: 4-6 lat, 7-12 lat oraz 13-14 lat.

Straż Ochrony Kolei